Nr Status Insats Månadsavgift Andel Yta (kvm) Länk till mäklare
Livet i Lillån 1
1:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
1:2 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
1:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
2:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
2:2 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
2:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
3:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
3:2 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
3:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
4:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
4:2 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
4:3 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
4:4 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
5:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
5:2 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
5:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
6:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
6:2 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
6:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
7:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
7:2 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
7:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
8:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
8:2 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
8:3 Såld 1 620 320 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
8:4 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 3,85% 99 Länk till mäklare
Livet i Lillån 2
9:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
9:2 Såld 1 623 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
9:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
             
10:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
10:2 Såld 1 623 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
10:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
             
11:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
11:2 Såld 1 623 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
11:3 Såld 1 623 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
11:4 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
             
12:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
12:2 Såld 1 623 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
12:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
             
13:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
13:2 Såld 1 623 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
13:3 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
             
14:1 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
14:2 Såld 1 623 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
14:3 Såld 1 623 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare
14:4 Såld 1 690 000 kr 4 775 kr 5,00% 99 Länk till mäklare